octubre 06, 2009

PV "S/mileage Asu wa deeto na no ni Ima Sugu Koe ga Kikitai"

En este video podemos ver el 2do singlo que nos traen S/mileage

Asu wa deeto na no ni Ima Sugu Koe ga Kikitai